Ekstra ordinær generalforsamling 29. maj 2017

 

1.    Valg af dirigent.

 

2.    Fremlæggelse af underskrevet af regnskab.

 

3.    Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

 

Snedkermester Casper Graugaard har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller snedkermester Annette Daley fra Storm Møbler

som nyt bestyrelsesmedlem.

 

4.    Forslag til vedtægtsændring i forbindelse med frist for fremlæggelse af årsregnskaber og Laugets generalforsamling.

 

Begrundelse; da det er meget svært at få regnskaber klar til bestyrelsens gennemgang inden fremlæggelse og generalforsamling, ønsker bestyrelsen at der ændres i vedtægterne,Kapitel 5.-5.2

 

Kapitel 5. 5,2.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned

 

Ændres til;  Kapitel 5. 5,2.1 Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. maj.