Generalforsamling 2015

Dagsorden:                                                                                                               23. februar 2015
 
 
1.                                     Valg af dirigent
 
2.                                     Oldermand aflægger beretning.
 
3.                                     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 
4.                                      Fastlæggelse af kontingent.
    
5.                                      Valg af oldermand.
   
6.                                      Valg af bestyrelsesmedlem Morten Gammelgaard
Bestyrelsen foreslår genvalg.
 
7.                                      Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Annette S. Daley samt ny intern revisor som vælges på generalforsamlingen.
                                             
8.                                      Behandling af indkomne forslag.
 
9.                                      Eventuelt.
 
 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til Laugets kontor inden 14 dage før generalforsamlingen, jf. kap. 5.2.3.
 
I henhold til vedtægterne kap. 8.2 ligger det reviderede regnskab til gennemsyn på oldermandens kontor, Prøvensvej 26, 2610 Rødovre, de sidste 8 dage før generalforsamlingen.
 
Tilmelding om deltagelse i generalforsamlingen samt efterfølgende traktement skal ske senest den 16. marts 2015 til e-mail post@snedkerlauget.dk 
  
 
På bestyrelsens vegne
Niels Roth
Oldermand