Legater

 

Legater til værdigt trængende eller uddannelse


Københavns Snedkerlaug bestyrer en række legater, oprettet af tidligere medlemmer. Udover "værdigt trængende snedkermestre og disses enker" kan "faglærte snedkere" og lignende søge større og mindre portioner til videreuddannelse, kursusophold i Danmark og i udlandet, studierejser m.v.

Du kan sende din ansøgning via e-mail til vibeke@snedkerlauget.dk.


Søg legatDu kan også sende din ansøgning pr. post til

KØBENHAVNS SNEDKERLAUG
Godthåbsvej 6A, 3 sal
DK-2000 Frederiksberg