header burger icon header burger icon
location icon
41122377
contact icon
Københavns Snedkerlaug
Godthåbsvej 6, Baghuset 3. SAL DK-2000 Frederiksberg

Carpentry Craft \ Kbh

An exhibition blending tradition and craftsmanship with innovation and authenticity.
Danish design owes a great debt to the Copenhagen Carpenters’ Guild, Københavns Snedkerlaug, founded in 1554, which, even after 468 years, keeps supporting local craft based on the pillars of longevity, local production, hand-craft, and technology. Its annual exhibitions have launched the pantheon careers of Danish designers.

Velkommen

Københavns Snedkerlaug og dets medlemmer byder dig velkommen.

Snedkarlauget består af medlemmer der har en fælles interesse for det gode håndværk, herunder ikke mindst snedkeruddannelsen. Det gode kollegiale sammenhold styrkes ved medlemsmøder, studieture, erfa-grupper og andre fælles aktiviteter.

Københavns Snedkerlaug giver dig indsigt i, og indflydelse på de brancheproblemer der har særlig betydning for vores medlemmer, og alle brancherelevante problemer behandles af Laugets bestyrelse, der mødes jævnligt.

Lauget gør sin indflydelse gældende, og medlemmer fra bestyrelsen er bl.a. repræsenteret i Dansk Byggeri, Hovedstaden,  Kjøbenhavns Haandværkerforening, Snedkerfagets Fællesudvalg, Snedkersektionen, Dansk Byggematerialer, Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg, og plejer derigennem vores medlemmers interesse samt forskellige politiske og etiske interesser.

Lauget har til formål, at sikre at Snedkerfagets mangeårige historie bliver bevaret, vedligeholdt, fornyet og overgivet til eftertiden.

Snedkerlauget
Medlemskontigent i Lauget udgør DKK 1.275,00 pr. kvartal

Snedkerlauget

Lauget afholder jævnligt såvel sociale som faglige arrangementer

Lauget afholder jævnligt såvel sociale som faglige arrangementer – ex. vælgermøder, foredrag, debatmøder, kokkeskole, teaterture, fællesmøder med Tømrerlauget, Murerlauget m.fl.

Vi afholder hvert år fest i Moltkes Palæ for medlemmer og spouses – en farverig, sjov og festlig aften med optagelse af nye medlemmer, fejring af jubilarer, bespisning, underholdning mm (inkluderet i medlemskontigentet)

VELKOMMEN

Ønsker du flere informationer kan du finde diverse oplysninger på de kommende sider.

Seneste nyheder

Stort tillykke til både svende og læremestre

Tirsdag den 9. maj var det igen tid til uddeling af Håndværkerforeningens medalje til årets dygtigste nyuddannede håndværkere. Vi ønsker alle de dygtige svende og læremestre et stort tillykke. Fra laugets medlemmer blev det i år til 8 medaljer: Frode Lange Sckerl, Raaschou Inventarsnedkeri Jesper Tvenge Neergaard, PP Møbler Johan Lehrmann, Den Kongelige Civiliste Pauline […]

Snedkerprisen 2023

SNEDKERPRISEN 2023 – Danmarks bedste snedkerarbejde? Der er deadline den 31 marts 2023 og 150.000 kroner i pengepræmie. I år vil snedkerlauget motivere talent og den innovative tilgang til det traditionelle håndværk… Snedkerprisen 2023 er åben for alle i faget der er forgænger for den innovative tilgang til det traditionelle håndværk. Det er bare at komme […]

Snedkerprisen 2022 blev vundet af:

David Svane Søren Risvang Alberte B. Andersen Læs mere om motivering mm i årets flyer: https://indd.adobe.com/view/632f3465-e7a3-439a-81ac-20fe5d0873be  

Københavns Snedkerlaug Godthåbsvej 6, Baghuset 3. SAL DK-2000 Frederiksberg

Kontakt kontoret

Velkommen til vores laug, der er samlingssted for snedkervirksomheder, såvel møbel- som bygningssnedkere, principielt fra hele landet. Fælles er interessen for det gode håndværk, og ikke mindst snedkeruddannelsen. Sammenholdet styrkes ved bl.a. medlemsmøder, studieture og erfa-grupper.